Privacybeleid

NovaMotor hecht belang aan jouw privacy. Daarom respecteren wij de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

VERWERKINGSDOELEINDEN

NovaMotor verzamelt en verwerkt de

  • Persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. administratie, opvolgen van afspraken, facturatie, etc.);
  • Persoonsgegevens van prospecten voor commerciële doeleinden. Wij houden je op de hoogte van aanbiedingen, sturen jou de nieuwsbrief, etc.;
  • Digitale gegevens d.m.v. cookies met het oog op het verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de website en anonieme statistieken. Zie hiervoor onze cookie policy.

RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

Je hebt als klant steeds het recht om je toestemming terug in te trekken. Hiervoor stuur je een eenvoudig mailtje naar info@novamotor.be. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

DELEN MET DERDEN

Persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan externe partijen.

BEWAARPERIODE

De persoonsgegevens verwerkt voor het beheer van klanten zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, VERWIJDERING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS 

Als klant heb je te allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens. Je kan ze (laten)

  • Verbeteren of vervolledigen indien ze onjuist of onvolledig zijn;
  • Verwijderen;
  • Beperken in gebruik;
  • Volledig laten verwijderen en bezwaar maken tegen de verwerking ervan op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Om beroep te doen op bovenstaande rechten, volstaat het om een mailtje te sturen naar info@novamotor.be of contact op te nemen via onze contactpagina.

Deze website maakt gebruik van cookie om jouw surfervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘cookies aanvaarden’ of verder te gaan op deze website, verklaar je je akkoord met al onze cookies. 
Meer info